Koučink, poradenství, průvodce

Education and feminity coach – Váš partner ve výchově

Nabízím důvěrné, diskrétní ovzduší. Řízený rozhovor, ve kterém si ujasníme situaci klienta a oblasti, ve kterých budeme pracovat. Definujeme cíle, využijeme vnitřní zdroje samotného klienta, nabídneme různá řešení, zkusíme, co lze přenést reálně do života. Na každém setkání klient získá obohacení a sílu situaci řešit. Získá vhled do situace a uvědomí si široké souvislosti, které na situaci mají vliv. Odchází posílený a s pocitem získání kontroly nad svým životem. Postupně odhalujeme vnitřní potenciál, který nám pomůže v dalším zlepšení klientova života.

Řídím se etickým kodexem ICF.

Specializace a zaměření

Jak být dobrým rodičem, jak prožít mateřství a rodičovství opravdově a co nejlépe?

Zamýšlíte se často nad tím:

 • jak být dobrou matkou?
 • jak vše dělat pro své dítě a nemít pochyb, zda to stačí?
 • jak přijímat své dítě takové jaké je?
 • mívám pocit, že se druhým ve výchově daří a mně ne?
 • stává se mi, že mi dítě nechce nic říct?
 • nechce mé dítě dělat to, co má a co po něm chci?
 • ubíjí mě stereotyp mateřské dovolené?

Pokud ve Vás některá z otázek zarezonovala, nebo máte jiné téma, o kterém přemýšlíte, můžeme si ujasnit, jak to s Vaší výchovou ve skutečnosti je a co je možné případně vnést do výchovy nového, abyste získala pocit, že to, co děláte, je správné.

 • Pomoc v řešení porodního a poporodního traumatu - kazuistika
 • Celkové zaměření na ženy a na problémy, které v průběhu života řeší
 • Přirozené plánování rodičovství - symptotermální metoda
 • Těhotné ženy, po porodu
 • Vztahy v rodině – manželství, prarodiče, děti
 • Problémy s výchovou dětí, přírůstek do rodiny, další sourozenec na cestě

Aktuality

Aktuální přednášky v mamicentru

Hubneme po porodu - pondělí 10-11 hod.
5. 10. 2015
12. 10. 2015
19. 10. 2015
26. 10. 2015

7. 3. 2016
14. 3. 2016
21. 3. 2016
28. 3. 2016
Více letáček »

Jak vést děti ke zdravé výživě a jak naučit děti jíst zdravé jídlo
9. 11. 2015 - pondělí 10-11.30 hod.
18. 11. 2015 - vánoční speciál středa 16-17:30 hod.
4. 4. 2016 - pondělí 10-11.30 hod.
Více letáček »

Symptotermální metoda, přirozené plánování rodičovství po porodu i v každém období života ženy - středa 16-17:30 hod.
30. 9. 2015
25. 11. 2015
27. 1. 2016
30. 3. 2016
25. 5. 2016