Koučink, poradenství, průvodce

Education and feminity coach – Váš partner ve výchově

Nabízím důvěrné, diskrétní ovzduší. Řízený rozhovor, ve kterém si ujasníme situaci klienta a oblasti, ve kterých budeme pracovat. Definujeme cíle, využijeme vnitřní zdroje samotného klienta, nabídneme různá řešení, zkusíme, co lze přenést reálně do života. Na každém setkání klient získá obohacení a sílu situaci řešit. Získá vhled do situace a uvědomí si široké souvislosti, které na situaci mají vliv. Odchází posílený a s pocitem získání kontroly nad svým životem. Postupně odhalujeme vnitřní potenciál, který nám pomůže v dalším zlepšení klientova života.

Řídím se etickým kodexem ICF.

Specializace a zaměření

Rozvojové a tématické programy pro ženy, skupinové i individuání.

Jak být dobrým rodičem, jak prožít mateřství a rodičovství opravdově a co nejlépe?

Zamýšlíte se často nad tím:

 • jak být dobrou matkou a zůstat zároveň ženou a partnerkou?
 • jak vše dělat pro své dítě a nemít pochyb, zda to stačí?
 • jak přijímat své dítě takové jaké je?
 • mívám pocit, že se druhým ve výchově daří a mně ne?
 • stává se mi, že mi dítě nechce nic říct?
 • nechce mé dítě dělat to, co má a co po něm chci?
 • ubíjí mě stereotyp mateřské dovolené?

Pokud ve Vás některá z otázek zarezonovala, nebo máte jiné téma, o kterém přemýšlíte, můžeme si ujasnit, jak to s Vaší výchovou ve skutečnosti je a co je možné případně vnést do výchovy nového, abyste získala pocit, že to, co děláte, je správné.

 • Pomoc v řešení porodního a poporodního traumatu - kazuistika
 • Celkové zaměření na ženy a na problémy, které v průběhu života řeší
 • Přirozené plánování rodičovství - symptotermální metoda
 • Těhotné ženy, po porodu
 • Vztahy v rodině – manželství, prarodiče, děti
 • Problémy s výchovou dětí, přírůstek do rodiny, další sourozenec na cestě

Aktuality

Aktuální přednášky v mamicentru

Mamikoučink - intenzivní seberozvoj ve skupině

 • možnost přemýšlení o sobě
 • řešení minulosti, přítomnosti jemné a ženské
 • ozdravování vztahů díky náhledu, podpůrné, nehodnotící
 • postupné školení v self-koučinku
 • zaměření na přítomnost i budoucnost
 • koučinkové metody a jejich uchopení přes zážitek

Cíl: v bezpečném prostředí řešit to, co každá potřebuje, vzájemně se obohacovat a povzbuzovat, vytvářet si vlastní vnitřní sílu

Symptotermální metoda
Přirozené plánování rodičovství po porodu i v každém období života ženy
Více informací o aktuálních termínech na stránkách MAMIcentra.

Hubneme po porodu
Více informací o aktuálních termínech na stránkách MAMIcentra.

Jak vést děti ke zdravé výživě a jak naučit děti jíst zdravé jídlo
Více informací o aktuálních termínech na stránkách MAMIcentra.

Mamikafe - setkávání maminek s dětmi

setkávání maminek s dětmi

Více informací o aktuálních termínech na stránkách MAMIcentra.